Tha lỗi cho tôi … -Reunion ướt với những lời nói dối khó chịu