Tôi sẽ đưa nó cho Naka cho đến khi tôi có thai ngày hôm nay