Ngay cả khi nó đau ở người da đen, nó bị khóa bằng nạng mà không dừng lại, nhưng nó không kéo ra Vợ nội trợ, người đã chạy hết lần này đến lần khác với một cái piston đâm 2