Nghề nghiệp Vai trò Người chơi Súng Tomo Bạn bè 3 Hệ thống mạnh mẽ Tình dục Loving Loving Loving Hôn nhân Kết hôn Vợ