Khi đôi mắt con búp bê của tôi thức tỉnh, con búp bê đã trở thành một đứa trẻ ngày hôm nay và thỏa mãn mong muốn Ông Maki Kyoko trở thành nô lệ tình dục của tôi để cho tôi