Xin hãy tha thứ cho tôi …. – Reunion ướt với một lời nói dối khó chịu -2 Shinoda Yu