Nó liên quan đến việc nhận được fucked và sai lầm. 25