Ra trong các tác phẩm Những cái xe buýt của chị nên được nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên!