Tôi sẽ làm rất nhiều hợp đồng biểu diễn với các cô gái xinh đẹp và làm rất nhiều cosplay! Ai Aina Vol.003