Người hâm mộ Amateur cảm ơn mùa giải tốc độ cao cưỡi vị trí hoàn toàn ở giữa