Giá cao, xin vui lòng là một người vợ để có một đĩ!