Nữ chủ nhân rất tự hào Xia Ke vào vòng cuối cùng của tình yêu đảo Spencer