Tôi đến nhà của người vợ và người vợ của cha tôi, thoải mái và rất không hài lòng với chú của tôi