Một ngày và hai ngày, các cô gái xinh đẹp hoàn toàn tùy thuộc vào hệ thống.