Pháo binh yêu thích để giúp anh trai khổng lồ phá vỡ sự trinh tiết!