Những lời lăng mạ xông vào và để cô ấy bay một tiếng chuông chim