Người, nữ diễn viên Kinh nghiệm kiềm chế hoàn toàn! Buộc niềm vui cumberous! Riku Hasegawa