Không thể tưởng niệm người phụ nữ đã lập gia đình vô điều kiện – Enomoto Misaki