cô được chèn vào ● Ra mắt đầu tay thơ đầu Sakura Kana