Magical stopwatch! Y tá STOP! Cái gì? Dừng lại vào thời gian! Chillismism! Nếu bạn sử dụng nó tại bệnh viện.