Chồng của chồng! Nhưng thực ra. Ngày Sa-bát mặc một chiếc da gọn gàng