Shimouses được khai quật từ các cô gái xinh đẹp của thế giới. Vol.03 Công nhân nghiêm túc và chăm lo ở châu Á