Cô gái cầm đồ của Vol.3 Một nhà cầm đồ, người thích tiền, đang bối rối bởi một cửa hàng cầm đồ thích AV và SOD Demand) để mang lại cho nó!