Nói chuyện với một y tá hoạt động và thân mật trong khi nhập viện và được hình thành bởi cuộc thương lượng SEX trong một phòng hai người. Bạn có thể thành công?