Nữ giáo viên đã được với những người nô lệ xà phòng giảm 7 Rina Ishihara