Cha 02 mờ nhạt đông đúc đến và Hanri muốn người phụ nữ