Lý do là sự sụp đổ trong những niềm vui mà không chạy ra ngoài. Eriko Miura