Người vợ trẻ khó chịu mà làm say đắm người đàn ông trong niềm tự hào của cơ thể.