Lý do là sự sụp đổ trong niềm vui. Morikawa Ryohana